Het unieke kerkgebouw, zijn interieur en inspiratiebronnen

De grote koepels en de slanke toren van de Sint Jan de Doper trekken al vanaf grote afstand de aandacht van iedere bezoeker aan het centrum van Waalwijk en de Langstraat. Dichterbij gekomen wekken de 18 koperen koepels en de minaret-achtige klokkentoren niet alleen de bewondering, maar ook de nieuwsgierigheid van iedereen die het gezellige centrum bezoekt. En met recht! Het uiterlijk van deze oosters aandoende grootste nieuw-Byzantijnse kerk van Nederland is werkelijk imposant te noemen. Neem alvast een kijkje in de prachtige Sint-Janskerk (opent in een nieuw venster).
  Klik hier om een prachtige video te zien van de buitenzijde van de Sint-Jan (opent in een nieuw venster).Van buiten en van binnen zit de Sint-Jan vol christelijke symboliek. Het begint al bij de breed uitgebouwde trappen en muren naar een van de maar liefst vijf toegangsdeuren, waarheen iedere bezoeker als het ware met open armen wordt uitgenodigd. Wie de trappen bestijgt, mag zich ook innerlijk verheffen boven al het wereldse lawaai en via de relatief smalle deuren binnentreden in de gewijde stilte en de rust van deze indrukwekkende, maar tevens mystiek en oosters aandoende koepelkerk. Alle reden om een bezoek te brengen aan dit unieke kerkgebouw en u te laten verrassen door de indrukwekkende pracht en de mystieke sfeer!
  Meer informatie en foto's van de buitenzijde van de kerk.

Het luisterrijke interieur

Lees hieronder meer over de indrukwekkende schoonheid van de nieuw-Byzantijnse Sint-Jan de Doperkerk.
Door te klikken op de foto's vindt u uitgebreidere informatie over elk onderwerp, aangevuld met prachtige foto's.

  Constructie en architectuurWie voor het eerst de Sint-Janskerk betreedt, wordt getroffen door de magnifieke ruimtewerking. De enorme ruimte wordt gedomineerd door de grote, enigszins ovale koepel, waaraan de vele kleinere koepels de nodige schaal geven.
  Meer informatie en foto's.

  Priesterkoor en hoogaltaarBij binnenkomst valt meteen het marmeren hoogaltaar op, overkoepeld door het roodkoperen ciborium, dat als een oudtestamentische met huiden bespannen tent het marmeren hoogaltaar met het Allerheiligste en de prachtige calvariegroep in Jugendstil omspant. Ook hier weer trappen die de opgang naar de Heer symboliseren.
  Meer informatie en foto's.

  Kruiswegstaties van Eyck​Omringd door paraboolvormige bogen in de processiegangen springt vooral de expressieve kruisweg in het oog als blikvanger. De kruisweg is één van de meest tot de verbeelding sprekende Nederlandse figuratieve kunstwerken uit de 20e eeuw, kort voor de Tweede Wereldoorlog gemaakt door de in heel Europa bekende en gelauwerde kunstenaar Charles Eyck.
  Meer informatie en foto's.

  Profeten in de koepelDe kleine glas in loodramen hoog in de grote koepel met de expressionistische, gestileerde afbeeldingen van alle profeten zijn van de hand van Willem Wiegmans. Ze versterken het verstilde mystieke en oudtestamentische karakter van de imposante koepelkerk.
  Meer informatie en foto's.

  Biechtstoelen en hun heiligenDe eikenhouten biechtstoelen in de Sint-Janskerk zijn gedecoreerd in neo-barokke stijl. Ze stonden eerder al in de oude waterstaatskerk (1829-1922). De herkomst is onduidelijk. Desondanks is er veel interessants over de op de stoelen afgebeelde heiligen te vertellen.
  Meer informatie en foto's.

  KerkorgelHet grote orgel in de noordelijke apsis van de Sint-Jan mag dan volgens sommigen geen oogstrelend kunstwerk zijn, het misstaat bepaald niet in de opmerkelijke architectuur van het kerkgebouw. Over het orgel zijn de nodige interessante en relevante wetenswaardigheden te delen.
  Meer informatie en foto's.


Onze gezamenlijke inspiratiebron: Johannes de Doper

Sinds het begin van de 13e eeuw is Johannes de Doper onafgebroken verbonden met de geschiedenis van Waalwijk en de Langstraat. Niet alleen in Waalwijk maar in de hele regio werden de kerken toegewijd aan Johannes, de doper en wegbereider van Christus. Tot vandaag de dag verpersoonlijkt Johannes de Doper de offerbereidheid van onze gemeenschap om de christelijke idealen levend te houden: ten bate van allen. Ter ere van hem dragen zowel de parochie als de stichting Vrienden van Sint Jan de Doper zijn naam. Hij is onze gezamenlijke bron van inspiratie.

 De betekenis van Johannes de Doper

Zijn universele betekenis ontleent Johannes aan zijn oproep tot bekering tot Christus, de Messias en redder van de mensheid. Het doopsel van Jezus in de Jordaan markeert als het ware het begin van het het christendom. Het tekent de eenheid en het idealisme van alle gedoopte mensen die Christus proberen na te volgen en zich daarom christen noemen.
Onze kerk, toegewijd aan Johannes de Doper is dan ook meer dan alleen het prachtige en unieke monument in het hart van Waalwijk. Naast tempel voor de Eredienst aan God is de Kerk van Christus ook een onuitputtelijke bron van goedheid en gerechtigheid: een goddelijke inspiratiebron voor iedereen, ongeacht afkomst en overtuiging.
Nu het behoud van het gebouw voor de eredienst dankzij de steun van onze vrijwilligers, sponsors en donateurs voor langere tijd mogelijk is gemaakt kan de evangelische blijde boodschap van vergeving, redding en verlossing vanuit onze Sint-Jan zichtbaar en hoorbaar blijven. In de viering van de liturgie komt het gebouw als het ware tot leven: de kerk in functie voert ons tot God, de bron van alle leven.

 

Inspiratiebronnen van de bouwers

Het belang van onze kerk, toegewijd aan Johannes de Doper, voor de toekomst van Waalwijk en de Langstraat kan niet duidelijker worden belicht dan in de bijna honderd jaar geleden gedrukte speciale uitgave van Het Kerkklokje van 8 november 1925. Een historisch document. Lees hierin de inleiding op pagina 4 en 5, geschreven door de toenmalige burgemeester Moonen, die op 8 september 1944 achter het Waalwijkse gemeentehuis werd gefusilleerd: ook in het zicht van een gewelddadige dood hield hij onverschrokken vast aan zijn gelovige principes. Net als Johannes de Doper bijna 2000 jaar eerder.
Over de historische inspiratiebronnen van de bouwers van de kerk leest u alles in het artikel van historicus Jan van Oudheusden via onderstaande link:

  Meer informatie over de historische inspiratiebronnen van de bouwers van de kerk.
Over de geschiedenis en de inrichting van de Sint Jan is nog veel meer geschreven en gepubliceerd. De volgende informatie over het imposante kerkgebouw is onder andere de moeite waard om te raadplegen:

  Informatieve film over achtergronden en geschiedenis van de Sint-Jan de Doperkerk
  Reportage door Langstraat TV over de Sint Jan, m.m.v. historicus Jan van Oudheusden
  Reportage op Omroep Brabant over de aansluiting bij het Grootste Museum van Nederland (feb. 2020)
  Sfeervolle filmproductie over Sint-Jan (feb. 2023)
  Wikipedia-pagina over de Sint-Jan
  Pagina op Rijksmonumenten.nl
  Pagina op ReliWiki

De Sint Jan de Doper wordt ook prominent genoemd in het boek met de 100 mooiste kerkinterieurs van Nederland van Reinstra, De Beyer en Verhoeven (2016). Het interieur van de Sint Jan wordt in dit boek geroemd om zijn "Oosters exotisme in expressionistische vormen".
Tijdens een bezoek aan de kerk of gedurende een rondleiding kunt u uiteraard nog veel meer interessants te weten komen over de achtergronden van dit unieke kerkgebouw.

"..ZIJN KOEPELS VAN BUITEN MET KOPER BEHANGEN, VORMEN VAN BINNEN EEN VEILIGE BOOG.."


Stichting 'Vrienden van Sint Jan de Doper' • KvK 60161868 • IBAN NL24 RABO 0150 8290 94 • RSIN 853789940
Stichting 'Vrienden van de Koepels' • KVK 61435325 • IBAN NL81 RABO 0191 86 84 77 • RSIN 85430099