Onze gezamenlijke inspiratiebron: Johannes de Doper

Sinds het begin van de 13e eeuw is Johannes de Doper onafgebroken verbonden met de geschiedenis van Waalwijk en de Langstraat. Niet alleen in Waalwijk maar in de hele regio werden de kerken toegewijd aan Johannes, de doper en wegbereider van Christus. Tot vandaag de dag verpersoonlijkt Johannes de Doper de offerbereidheid van onze gemeenschap om de christelijke idealen levend te houden: ten bate van allen. Ter ere van hem dragen zowel de parochie als de stichting Vrienden van Sint Jan de Doper zijn naam. Hij is onze gezamenlijke bron van inspiratie.


De betekenis van Johannes de Doper

Zijn universele betekenis ontleent Johannes aan zijn oproep tot bekering tot Christus, de Messias en redder van de mensheid. Het doopsel van Jezus in de Jordaan markeert als het ware het begin van het het christendom. Het tekent de eenheid en het idealisme van alle gedoopte mensen die Christus proberen na te volgen en zich daarom christen noemen.
Onze kerk, toegewijd aan Johannes de Doper is dan ook meer dan alleen het prachtige en unieke monument in het hart van Waalwijk. Naast tempel voor de Eredienst aan God is de Kerk van Christus ook een onuitputtelijke bron van goedheid en gerechtigheid: een goddelijke inspiratiebron voor iedereen, ongeacht afkomst en overtuiging.
Nu het behoud van het gebouw voor de eredienst dankzij de steun van onze vrijwilligers, sponsors en donateurs voor langere tijd mogelijk is gemaakt kan de evangelische blijde boodschap van vergeving, redding en verlossing vanuit onze Sint-Jan zichtbaar en hoorbaar blijven. In de viering van de liturgie komt het gebouw als het ware tot leven: de kerk in functie voert ons tot God, de bron van alle leven.

 Inspiratiebronnen van de bouwers

Het belang van onze kerk, toegewijd aan Johannes de Doper, voor de toekomst van Waalwijk en de Langstraat kan niet duidelijker worden belicht dan in de bijna honderd jaar geleden gedrukte speciale uitgave van Het Kerkklokje van 8 november 1925. Een historisch document. Lees hierin de inleiding op pagina 4 en 5, geschreven door de toenmalige burgemeester Moonen, die op 8 september 1944 achter het Waalwijkse gemeentehuis werd gefusilleerd: ook in het zicht van een gewelddadige dood hield hij onverschrokken vast aan zijn gelovige principes. Net als Johannes de Doper bijna 2000 jaar eerder.
Over de historische inspiratiebronnen van de bouwers van de kerk leest u alles in het artikel van historicus Jan van Oudheusden via onderstaande link:

  Meer informatie over de historische inspiratiebronnen van de bouwers van de kerk.

Hart van en voor de gemeenschap

Onze stichting wil stimuleren dat de Sint-Jan het uitnodigende centrum van Waalwijk en de Langstraat wordt voor allerlei culturele en maatschappelijke activiteiten die in het christelijke geloof geworteld zijn, samen met de parochie en alle verenigingen, scholen en organisaties die het maatschappelijk belang dienen.Verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties zijn welkom voor het organiseren van in de kerk passende bijeenkomsten en jubileumvieringen.

Plaatselijke en regionale gezelschappen kunnen in de kerk passende uitvoeringen, voorstellingen en manifestaties organiseren.

Maatschappelijke en kerkelijke welzijnsorganisaties zijn er welkom voor de ondersteuning van hun op de medemens gerichte acties en activiteiten die in een kerk passend zijn.

Naast concerten en lezingen zullen er in de toekomst mogelijk ook exposities worden georganiseerd rondom religieuze, culturele en maatschappelijke thema’s, waarvoor de kerk van Sint-Jan het passende decor biedt.Wil je meedoen of heb je suggesties? Neem dan contact met ons op.

"EN HET ZONLICHT GRAVEERT IN HET ZEEGROENE KOPER EERBIEDIG ZIJN NAAM: JOHANNES DE DOPER."


Stichting 'Vrienden van Sint Jan de Doper' • KvK 60161868 • IBAN NL24 RABO 0150 8290 94 • RSIN 853789940
Stichting 'Vrienden van de Koepels' • KVK 61435325 • IBAN NL81 RABO 0191 86 84 77 • RSIN 85430099