Samen sterk voor onze kerk!

Voor het behoud, onderhoud en restauratie van de Sint-Jan blijft steun nodig vanuit de hele gemeenschap. Die steun is essentieel zodat de kerk ook voor toekomstige generaties kan blijven bestaan.
Alle hulp is welkom: zo staan we samen sterk voor onze kerk!

HOE KUNT U HELPEN?


OPTIE 1 Eenmalige en periodieke giften
  • Alleen met de steun van de hele Waalwijkse gemeenschap kan de Sint-Jan open blijven en haar religieuze, culturele en maatschappelijke functies blijven vervullen.
    Geef u op als donateur en wordt Vriend van Sint Jan de Doper. Vul het formulier "Eenmalige en periodieke giften" in en mail het ons. Binnen 30 dagen ontvangt u van ons de bevestiging van de gemaakte afspraak.
OPTIE 2 Schenken met belasting voordeel
  • Sinds 1 januari 2014 kan zonder tussenkomst van de notaris een schenkingsovereenkomst worden gesloten om zo met maximaal belastingvoordeel te kunnen schenken. Mocht u van deze manier van schenken gebruik willen maken, vul dan het formulier "Periodieke schenkingen" in en mail het ons. Wij ondertekenen dan het formulier, maken een kopie voor onze eigen administratie en bieden u het door de stichting ondertekende origineel ter ondertekening aan.
OPTIE 3 Sponsor van de stichting worden
  • Wilt u ons met uw onderneming steunen? Download de "Sponsorovereenkomst" en mail ons het ingevulde formulier. Binnen veertien dagen maken we dan samen met u een officiële sponsorovereenkomst.
OPTIE 4 Andere manieren om te helpen
  • U kunt ons op allerlei manieren helpen. Bijvoorbeeld door bij de uitvoering van onze plannen een helpende hand te bieden. We zoeken steun van jong en oud!
    U kunt ook steunen door te doneren via een lijfrente. Dit kan testamentair worden geregeld. Neem voor meer informatie contact op met de Commissie Legaten van onze stichting.

Stichting 'Vrienden van Sint Jan de Doper' te Waalwijk • KvK 60161868 • IBAN NL24 RABO 0150 8290 94 • RSIN 853789940
Vrienden van de Koepels • KVK 61435325 • IBAN NL81 RABO 0191 86 84 77 • RSIN 85430099