Samen sterk voor onze kerk


WAARDERING EN DANKBAARHEID MARKEREN NIEUWE START SINT JAN

Waardering en dankbaarheid waren de alles overheersende gevoelens bij de aanwezigen die in groten getale de feestelijke viering en het jubileumconcert in de Waalwijkse Sint-Jan hebben bijgewoond. Zowel bisschop Gerard de Korte, pastoor en deken Marcel Dorssers als stichtingsvoorzitter Ad van Heesbeen gaven in inspirerende bewoordingen uiting aan hun grote waardering. En vooral ook hun dankbaarheid voor de vrijgevigheid en inzet van zovelen waardoor het majestueuze kerkgebouw ook in de toekomst de functie kan blijven vervullen en de idealen kan blijven uitdragen waarvoor het bijna 100 jaar geleden werd gebouwd.
En dat was op 4 februari zeker het geval! Verwondering, bewondering maar vooral dankbaarheid voor de schitterende, soms ontroerend mooie viering en gezangen werden versterkt door de stralende schoonheid van het mystieke gebouw. Zowel de prachtige gezangen van het kerkkoor ‘s morgens als de welluidende a capella gezangen van het Brabants Kamerkoor tijdens het middagconcert Flowers and Prayers oogstten een dankbaar applaus. En aan al die dankbaarheid en waardering werd door de talrijke aanwezigen na afloop enthousiast uiting gegeven, onder het genot van een kopje koffie met een 'koepeltje'.
Op zondag 4 februari werd niet alleen het einde gevierd van de restauratie van de kerktoren, die als een markant baken onze stad en streek markeert. Het feest markeerde tegelijkertijd een nieuw startpunt voor alle aanwezige en hopelijk voor heel veel nieuwe vrienden en vrijwilligers.
De opbouw en uitbouw van een uitnodigende, hartelijke en harmonieuze gemeenschap rond de kerk van Sint Jan, waar iedereen van goede wil zich welkom weet, blijft ook na de restauratie de hoofddoelstelling van de Stichting Vrienden van Sint jan de Doper: ten bate van de hele gemeenschap, ook de toekomstige generaties.
De naam en activiteiten van de stichting zijn tevens een uiting van waardering en respect voor onze ouders en voorouders die, geïnspireerd door Johannes de Doper, onze stad en de hele Langstraat hebben opgebouwd en vormgegeven. De monumentale katholieke en protestante kerken in Loon op Zand, Kaatsheuvel, Waspik, Waalwijk, Nieuwkuijk en Vlijmen die zijn toegewijd aan Johannes de Doper zijn en blijven daarvan hopelijk nog eeuwen de markante getuigen. Onze stichting blijft ernaar streven de geschiedenis en de betekenis ervan ook voor onze jeugd levend te houden.

HART VAN WAALWIJK

De monumentale neo-byzantijnse kerk toegewijd aan Johannes de Doper vormt het hart van de Waalwijkse gemeenschap. Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper streeft ernaar dit christelijk cultuurgoed als levend geloofscentrum voor de hele regio in stand te houden.

LUISTER EN BELEEF

Eens per maand kunt u op zondagmiddag in de sfeervolle ambiance van onze Sint-Jan genieten van een verrassende muzikale uitvoering, die voor iedereen gratis toegankelijk is. De Concertagenda 2018 vindt u hier (pdf).

KIJK EN VERWONDER

Samen met het parochiebestuur heeft de stichting één gezamenlijk doel: het behoud van de Sint-Jan. Ook voor de komende generaties. De kerkdeuren open voor iedereen! Iedere zaterdagmiddag is de kerk daarom geopend voor bezichtiging, en ook kunt u op een door u gewenst moment een rondleiding in de kerk aanvragen.

HELP MEE

Helpt u ons mee? U kunt op verschillende manieren helpen.
Op deze pagina leest u hoe u dat kunt doen op een manier die het beste bij u past.SPONSOREN

  

Comité van Aanbeveling


Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk Commissaris van de Koning
Mgr. Drs. A.L.M.(Anton) Hurkmans Emeritus bisschop bisdom Den Bosch
Drs. A.M.P (Nol) Kleijngeld Burgemeester Waalwijk
Dr. F. (Frans) Vercauteren Historicus en parochiaan
Harrie van Oudheusden Journalist en parochiaan
Mevr. Hans van der Heijden-de Vries Parochiaan
Drs. M.W.G. (Marcel) Dorssers Deken/Pastoor parochie Johannes de Doper
Ds. O.O. (Otto) Grevink Predikant protestantse gemeente in Waalwijk
Ds. G. (Bert) van der Linden Predikant Kerk aan de Haven in Waalwijk

Stichting 'Vrienden van Sint Jan de Doper' te Waalwijk • KvK 60161868 • IBAN NL24 RABO 0150 8290 94 • RSIN 853789940
Vrienden van de Koepels • KVK 61435325 • IBAN NL81 RABO 0191 86 84 77 • RSIN 85430099