"IN GEBRANDSCHILDERD LICHT ZWEVEN GEZANGEN, GEBEDEN GAAN VRAGEND EN DANKEND OMHOOG."

Concerten en lezingen in de kerk

Bij het 100-jarig bestaan van de kerk in 2025 moet het gebouw weer een plek zijn waar iedere Waalwijker zich thuis voelt: de kerk als het cultuurhistorische en sociaal-maatschappelijke middelpunt van Waalwijk: ván en vóór alle inwoners en bezoekers.
Daarom organiseren wij in samenwerking met de parochie (behalve in de drie zomermaanden juni, juli en augustus) één keer per maand op zondagmiddag om half drie een verrassende muzikale uitvoering of interessante lezing, die voor iedereen gratis toegankelijk is. Ter dekking van de onkosten wordt na afloop gevraagd om een vrijwillige bijdrage. U bent van harte welkom!
Download onze Concerten & Lezingen Agenda 2019-2020, en lees de voor- en nabeschouwingen van onze activiteiten op onze Facebook-pagina. Een foto-overzicht van reeds plaatsgevonden activiteiten kunt u bekijken in ons online foto-album.

Aanmelden Nieuwsbrief
Wilt u gemakkelijk per e-mail op de hoogte worden gehouden van de maandelijkse concerten en lezingen in de Sint Jan? Geef dan via dit formulier uw gegevens aan ons door, en u ontvangt vervolgens onze maandelijkse Nieuwsbrief via e-mail. U kunt zich hier uiteraard op elk gewenst moment weer voor afmelden.

Hart van en voor de gemeenschap

Onze stichting wil stimuleren dat de Sint-Jan het uitnodigende centrum van Waalwijk en de Langstraat wordt voor allerlei culturele en maatschappelijke activiteiten die in het christelijke geloof geworteld zijn, samen met de parochie en alle verenigingen, scholen en organisaties die het maatschappelijk belang dienen.Verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties zijn welkom voor het organiseren van in de kerk passende bijeenkomsten en jubileumvieringen.

Plaatselijke en regionale gezelschappen kunnen in de kerk passende uitvoeringen, voorstellingen en manifestaties organiseren.

Maatschappelijke en kerkelijke welzijnsorganisaties zijn er welkom voor de ondersteuning van hun op de medemens gerichte acties en activiteiten die in een kerk passend zijn.

Naast prachtige concerten en boeiende lezingen worden er in de toekomst zo mogelijk ook exposities georganiseerd rondom religieuze, culturele en maatschappelijke thema’s, waarvoor de kerk van Sint-Jan het passende decor biedt.Wilt u meedoen of heeft u suggesties? Neem dan contact met ons op.


Stichting 'Vrienden van Sint Jan de Doper' te Waalwijk • KvK 60161868 • IBAN NL24 RABO 0150 8290 94 • RSIN 853789940
Vrienden van de Koepels • KVK 61435325 • IBAN NL81 RABO 0191 86 84 77 • RSIN 85430099